Per un club multiesportiu: el Barça és considerat el millor club poliesportiu del món pels èxits de les seves seccions professionals i també per la seva dedicació a la promoció de l’esport amateur i de base

Per una organització professional: generarem més valor afegit als executius per facilitar i agilitar la presa de decisions.

Per la participació dels socis: el Barça ha de tornar a ser de tots. Hi haurà fòrums permanents per a la participació directa i vinculant dels socis en la presa de decisions, com per exemple el model de la samarreta.

[[BOTOGRIS::Descarrega el programa++::http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/171/291/original/AF_Triptic-1-2.v1436376800.pdf::VER::NF::NO-TRACKING::::::]]