Bartomeu Terrades, tresorer del FC Barcelona | ARXIU FCB

El 27 de desembre del 1900 es va convocar la primera assemblea ordinària de la història del FC Barcelona. Quan feia poc més d’un any des de la seva fundació, el club comptava amb 51 socis, tots ells futbolistes, ja que encara no es contemplava la figura de l’associat espectador. Entre els acords presos en aquella jornada, destaca l’agraïment al soci-jugador Otto Maier per la seva generositat en regalar a l’equip una completa farmaciola. Val a dir que en Maier s’ho podia permetre, ja que era gerent de la Casa Hartmann, empresa que comercialitzava productes sanitaris.

En aquella assemblea, el tresorer Bartomeu Terrades va informar que el balanç econòmic donava pèrdues, un problema que es va solucionar de manera immediata gràcies a una ràpida subscripció entre els assistents. En aquells primers temps heroics del FC Barcelona aquest detall era força habitual: si l’exercici econòmic donava dèficit, es compensava d’aquesta manera tan senzilla, passant la guardiola entre els socis presents a l’assemblea. Evidentment, aquell era l’avantatge de ser un club d’amics.