Entre els treballs tècnics realitzats destaca, per la seva innovació, l’escaneig de tota la instal·lació, que ha permès aconseguir el que s’anomena un ‘model BIM’, un projecte que integra tota la informació d’estructures, instal·lacions i materials, imprescindible per aconseguir una perfecta planificació de les obres, per al màxim control dels seus costos i per a una gestió més eficient del manteniment futur del Nou Camp Nou.

Aquest model BIM permetrà, entre altres millores, una precisió més gran en la quantificació de materials necessaris per a l’obra o simular afectacions durant el procés constructiu, com per exemple pel que fa a visibilitat o seguretat. Tot plegat es calcula que pot significar durant l’obra un estalvi econòmic de fins a un 20%, una reducció del cost energètic, i més d’un 15% anual d’estalvi econòmic en gestió i manteniment.

Sis tipus de cobertes

Un altre dels treballs tècnics realitzats ha estat l’estudi dels diferents tipus de cobertes que es podrien utilitzar per cobrir l’Estadi, una part fonamental del projecte, ja que significa el 15% del pressupost de l’obra del nou Estadi. Per aquest motiu s’han analitzat els sis tipus de coberta que millor s’adaptarien al Camp Nou, amb costos detallats inclosos, per incloure-les en les bases del concurs. Entre altres aspectes, s’ha estudiat la protecció dels espectadors, la incidència en la gespa, les condicions de confort, els fluxos d’aire i les oportunitats d’incloure plaques fotovoltaiques.

Altres estudis

A més de l’escaneig del Camp Nou i de l’estudi dels diferents tipus de cobertes, al llarg d’aquests darrers mesos també s’ha elaborat un programa funcional, amb informes i plànols detallats de tots els requeriments d’usos per a les diferents instal·lacions; s’ha fet un estudi topogràfic, amb cales realitzades a diferents punts de la instal·lació per comprovar l’estat de l’estructura de l’Estadi i estudiar l’encaix de la nova instal·lació amb l’estructura actual. Un ampli estudi geotècnic també ha permès analitzar el terreny subterrani, amb 34 sondejos de fins a 40 metres de profunditat, que han permès conèixer la resistència exacta dels terrenys.

També s’han identificat tots les instal·lacions d’aigua i llum per preveure una millor organització del procés constructiu i per identificar les instal·lacions reutilitzables i les oportunitats d’incorporar energies renovables. A més, s’han recollit tots els requeriments de restauració, per aconseguir el pla de negoci més atractiu per al Club; i s’ha fet un estudi de mobilitat, amb l’objectiu d’alliberar la superfície del campus de vehicles i per planejar els nous aparcaments subterranis.

Pel que fa a les noves tecnologies, s’ha treballat la configuració del nou Smart Espai Barça, que permetrà oferir nous serveis en matèria d’innovació a socis i visitants, millorant-ne la seva experiència com a usuaris.

També s’ha treballat en l’àmbit de la sostenibilitat, on s’han identificat diferents iniciatives a impulsar durant les obres com ara el reciclat de materials dels enderrocs, l’aprofitament de 45.000 m2 de forjats de l’actual estructura, l’obtenció de les diferents certificacions ambientals, la reducció del consum energètic, la instal·lació de panells solars a la coberta, l’ús de tecnologia led o la reducció del consum d’aigua.