Aficionats al Camp Nou / FOTO: GERMÁN PARGA - FCB

Socis i espectadors al Camp Nou: la funcionalitat, el confort i el gaudiment de l’Estadi

 • Comoditat d’accés i desaparició de les barreres arquitectòniques. Desaparició dels esglaons i substitució per rampes, ascensors i escales mecàniques.
 • Confort climàtic. Totes les localitats seran cobertes, a aixopluc. Desapareix la pluja i el vent de l’Estadi.
 • Més rapidesa d’accés a la localitat i de sortida. En cinc minuts es pot arribar a la tercera graderia o sortir-ne.
 • Millora substancial dels serveis: més i millors lavabos i punts de restauració. Desapareixen les olors de l’Estadi. Millor operativitat per part del servei de neteja.
 • Ampliació de l’aforament del pàrquing fins a les 5.000 places, totes subterrànies, i de ràpid accés i sortida.
 • Millors accessos per als cotxes i els vianants, menys temps d’arribada a l’Estadi i menys temps per sortir-ne.

Socis sense abonament (inclosos a la llista d’espera)

 •  L’ampliació de l’aforament de l’Estadi permetrà tancar la llista d’espera d’abonaments. Una part de l’ampliació del nou aforament es destinarà a aquest col·lectiu.
 • Tots els socis tenen els mateixos drets i, per tant, tots han de poder optar a un abonament a l’Estadi.

Els abonats

 • El 90% dels abonaments no tindran cap afectació negativa durant les obres.
 • Un 10% de la primera graderia tindrà una afectació mínima i s’intentarà que no sigui en detriment del seu usuari.
 • Els abonats de l’anella de la primera graderia milloraran molt la visibilitat del camp: millor perspectiva i eliminació de les barreres visuals a peu de camp (publicitat, càmeres...). Els situats a les darreres fileres podran veure l’Estadi i els videomarcadors, ara tapats per l’estructura de la segona graderia.
 • Els abonats que no tenen localitats sota cobert estaran resguardats per la coberta que cobrirà totes les graderies i estaran protegits de la pluja, el vent i el sol.
 • Tots els seients seran més amplis i confortables.
 • Els passadissos dels accessos guanyaran en amplada.
 • Durant el període d’obra, els abonats podran seguir accedint a tots els partits de la temporada.
 • El reagrupament de localitats (familiar i/o d’amistat) serà prioritari en la gestió del nou aforament.
 • Hi haurà un procés de millora de localitats per a tots els abonats, aprofitant la disponibilitat i la qualitat més gran de seients.

El finançament

 • Els socis no hauran de fer cap aportació extraordinària per finançar el Nou Espai Barça, ni tampoc cap avançament de quotes a compte.
 • El pla de finançament del Nou Estadi no preveu, com una obligació, que s’hagi d’abordar un increment dels abonaments.
 • El pla de finançament no posarà mai en risc la sostenibilitat econòmica del Club, ni la seva viabilitat en cap cas.
 • El pla de finançament preveu com a prioritat el manteniment econòmic de l’excel·lència esportiva, amb els mateixos indicadors de competitivitat de plantilla pel que fa a la inversió i el salari actuals.

Els socis i aficionats del Nou Palau

 • Totes les localitats abonades disposaran d’una visibilitat perfecta, sense barreres arquitectòniques.
 • El Nou Palau disposarà d’aparcament subterrani.
 • Els abonats no tindran cap afectació per les obres, ja que el Nou Palau es farà en els terrenys actuals del Miniestadi.
 • Àmplia gamma de serveis, amb botigues, restauració, zona d’oci, etc.