El Mètode Masia 360 és un procediment ordenat d’accions dirigides al creixement esportiu, humà i d’autoconeixement dels esportistes de Masia 360. És un pla formatiu sistèmic (inclou tots els àmbits que envolten l’infant: entrenadors, família, escola, staff, tutors, educadors emocionals) que comença quan arriba un esportista amb un talent esportiu, una personalitat i un caràcter propis.

El Mètode se sustenta en tres potes en forma d’accions:

1. ENTRENAR PER A LA VIDA:

Programa formatiu d’educació emocional pràctic i vivencial amb intervencions mensuals que té com a objectiu donar eines als esportistes i als seus entrenadors. Aquestes eines són les habilitats socials i personals que tots ells necessitaran per anar per la vida: la consciència i l’autoregulació emocional, l’autoestima, l’empatia, la gestió de la por, la comunicació positiva, la tolerància a la frustració o la gestió del sentiment de soledat, per exemple. La metodologia es basa en l’entrenament de les competències emocionals que es transferiran als entrenaments i a la competició.

2. ADN BARÇA:

L’estil de joc que ha identificat i diferenciat el Barça de la resta de clubs del món. ADN Barça és un mètode tècnic que garanteix esportistes amb un estil de joc propi i distintiu, amb una actitud concreta dins del camp.

3. SAIE:

És el servei d’atenció integral a l’esportista, una xarxa de protecció i comunicació que dóna suport, atén i acompanya l’esportista en totes les vessants (escolar, formativa, de tutoria, familiar, psicològica, etc.) i que, a més, fa costat a la família i a tots els professionals que envolten el jugador. L’objectiu del SAIE és que l’esportista no estigui mai sol.

La finalitat és el llegat que Masia 360 vol proporcionar a tots els seus esportistes: la millora del talent per a l’èxit professional i esportiu, i el creixement humà per convertir-se en una gran persona.

Una gran persona és aquella que té competències emocionals, les quals retroalimenten el talent i una actitud d’automotivació. De fet, múltiples estudis afirmen que l’èxit depèn en un 80% del cervell emocional (és a dir, de la intel·ligència emocional). Aquestes persones són les que dominen competències tals com l’autonomia emocional, la valentia, l’assertivitat, la presa de decisions, el respecte, el lideratge, la serenor, la generositat o la fortalesa interior, i són capaces de ser íntegres i autèntiques.

I tot això per aconseguir una Actitud Barça, una manera de ser, una manera d’actuar al camp i també de caminar per la vida.