La Comissió Tecnològica del FC Barcelona assessora al Club en l'àmbit de les TIC i les noves tecnologies. Està formada per:

* Els membres de la Comissió Tecnològica  estan pendents de ser nomenats per la Junta Directiva del FC Barcelona.