La Junta Directiva ha d'aprovar un codi ètic de compliment obligatori per a tots els membres de la Junta Directiva i de les comissions estatutàries i per a tots els empleats d'alta direcció. El control del compliment d'aquest codi ètic queda sotmès a una Comissió de Control i Transparència, el règim de la qual és objecte d'un reglament específic. El contingut de l'esmentat reglament ha de ser fixat per acord de la Junta Directiva.

Aquests són els membres de la Comissió:

  • PRESIDENTA: Maria Teixidor Jufresa
  • SECRETARI: Ramon Esteve Castellar
  • VOCAL: Antonio Argandoña Ramiz
  • VOCAL: Jordi Argemí Puig
  • VOCAL: Josep Oriol Laporte Roselló
  • VOCAL: Ramon Palou Godall