Carles Vilarrubí (Barcelona, 21 de febrer del 1954; soci 43.561) és un empresari de gran trajectòria professional i àmplia experiència en càrrecs de responsabilitat de diferents empreses i institucions catalanes i internacionals. Actualment és vicepresident de Rothschild España (banca d’inversions especialitzada en fusions i adquisicions), president de CVC Grupo Consejeros (‘holding’ d’inversions patrimonial que agrupa participacions en empreses de consultoria i serveis) i president de Willis S&C (corredoria d’assegurances i vocal del consell d’administració de Willis Iberia).

Vilarrubí forma part, a més, de diferents consells d’administració (Fira Barcelona, Catalunya Comunicació, ONO i Grey Group) i també és membre d’entitats com la Fundació SHE (Science, Health and Education, dirigida pel Dr. Valentí Fuster), de la qual és vicepresident; del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona; també vocal del consell assessor del Foment del Treball Nacional (patronal catalana); president d’honor de l’International Jumping Owners Club; patró de la Fundació CATMón, i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Al FC Barcelona és Vicepresident responsable de l’Àrea de Relacions Internacionals i Institucionals del Club.