Durant un període no inferior a deu dies hàbils anteriors a la celebració de l’Assemblea, estaran a disposició dels socis compromissaris els documents que integren l’ordre del dia referent a les matèries de caràcter econòmic.

La documentació que s’ha de posar a disposició dels compromissaris per a l’examen ha de ser, com a mínim, la següent:

• Informe sobre la liquidació del pressupost de l’exercici vençut.
• Balanç i compte de resultats de l’exercici vençut, amb l’opinió de l’auditor.
• Pressupost del nou exercici.
• Informe sobre el patrocini a l'equipament oficial del primer equip de futbol.A partir del dia 14 d’octubre i fins al dia 24 d’octubre estaran a disposició dels socis compromissaris aquests documents a l’Oficina del Compromissari que està ubicada a l’OAB, en horari de dilluns a divendres de 9 h a 20 h, i dissabte de 10 h a 14 h.

Els dies 21 i 22 d’octubre, a les 19 h, es durà a terme sessions informativa a les instal·lacions del Club on tots els socis compromissaris podran accedir de primera mà a tota la informació necessària per al dia de l’Assemblea.