Durant un període no inferior a deu dies hàbils anteriors a la celebració de l’Assemblea, estaran a disposició dels socis compromissaris els documents que integren l’ordre del dia referent a les matèries de caràcter econòmic.

Calendari detallat

La documentació que s’ha de posar a disposició dels compromissaris per a l’examen ha de ser, com a mínim, la següent:

  • Informe sobre la liquidació del pressupost de l’exercici vençut.
  • Balanç i compte de resultats de l’exercici vençut, amb l’opinió de l’auditor.
  • Pressupost del nou exercici.

A partir del dia 7 d’octubre i fins al dia 17 d’octubre estaran a disposició dels socis compromissaris aquests documents a l’Oficina del Compromissari que estarà ubicada al vestíbul de l’OAB de l’Àrea Social, i estarà oberta fins al proper 18 d’octubre un cop finalitzi l’Assemblea, en horari de dilluns a divendres de 9 h a 20 h i dissabte de 10 h a 14 h.

El dia 15 d’octubre a les 18.30 h es durà a terme una sessió informativa a les instal·lacions del Club on tots els socis compromissaris podran accedir de primera mà a tota la informació necessària per al dia de l’Assemblea. A través del web del Club es determinarà el lloc i hora exacta de la sessió i el ponent per part del Club.