Agents oficial FC Barcelona

Agents oficial FC Barcelona

Agents oficial FC Barcelona

Agents oficial FC Barcelona

Agents oficial FC Barcelona

Convertir-se en agent oficial implicaria per a la seva agència la possibilitat de:

  • Comercialitzar activament entrades VIP per al FC Barcelona, tant per a partits individuals com per a tota la temporada.
  • Fer ús del logotip que l'acredita com a Agent Oficial durant la temporada 2014/15
  • 'Clipping' fotogràfic: dret a l'ús de les imatges i informació cedida pel FC Barcelona per vendre activament les localitats durant la temporada 14/15
  • Accedir al sistema de comissions com a agència per a la temporada 14/15
  • Diverses opcions per convertir-se en agent oficial segons necessitats de l'agència i del client final.