Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària

Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària

Detall dels temes que es tractaran a la propera Assemblea de compromissaris, convocada oficialment per al 5 d’octubre de 2013, a les 16 hores

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, en reunió de data 28 d’agost de 2013, de conformitat amb el que preveu l’article 25è dels Estatuts, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària, que se celebrarà al Palau Blaugrana, el proper dia 5 d’octubre de 2013, a les 16.00 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1.- Informe del President.

2.- Liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2012/2013.

3.- Pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2013/2014.

4.- Adaptació i reforma, si escau, dels Estatuts.

5.- Propostes de socis i sòcies d’acord amb el que estableix l’article 19.12 dels Estatuts.

6.- Informe del Síndic dels socis i sòcies.

7.- Torn obert d’intervencions.

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat requerir la presència d’un notari perquè comparegui a l’acte de l’Assemblea General i aixequi acta dels acords que s’hi adoptin i de les intervencions dels assistents.

Barcelona, 10 de setembre de 2013

El secretari de la Junta Directiva - Antoni Freixa i Martín

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut