Sortejats els membres de la Junta i la Mesa electoral

Sortejats els membres de la Junta i la Mesa electoral

D’acord amb el calendari electoral la constitució dels dos organismes es farà entre el 17 i 18 de juny

El sorteig per a la composió de la Junta i la Mesa Electoral ha tingut lloc aquest divendres a les 10 hores a la sala de premsa Ricard Maxenchs. Tal com marquen els Estatuts del FC Barcelona (articles 44 i 45), la designació s’ha fet per sorteig davant d’un notari, Gerardo Conesa, i ha comptat amb la presència del secretari de la Comissió Gestora, Jordi Calsamiglia.

La Junta i la Mesa Electoral són dos organismes que vetllaran pel bon funcionament del procés electoral. Els dos estan integrats per cinc socis triats per sorteig. La Junta Electoral s’encarrega de supervisar i controlar el procés electoral fins al dia de les eleccions. Per la seva banda, la Mesa Electoral vetlla pel procés durant el dia de les votacions, que se celebraran el 18 de juliol.

Seguint els Estatuts, el sorteig s’ha fet mitjançant un procediment informàtic que garanteix la concurrència dels socis que compleixen els corresponents requisits en els Estatuts, el caràcter aleatori del sorteig i la igualtat d’oportunitats de tots els elegibles. En

dos sortejos diferents s’ha procedit a extreure un número, a partir del qual els cinc primers s’assignaran com a titulars de la Junta Electoral i els cinc següents seran els titulars de la Mesa Electoral. Els 25 següents seran suplents de la Junta Electoral i els 25 restants seran suplents de la Mesa Electoral.

Durant els propers dies, el Club durà a terme les comprovacions necessàries per garantir que els socis elegits compleixin els requisits necessaris i fer la designació definitiva. Les condicions per ser membre d’aquests organismes electorals són: ser major d’edat, no estar legalment incapacitat, tenir una antiguitat mínima d’un any com a soci, no tenir suspesa la condició de soci i estar inclòs al cens electoral vigent. El Club comunicarà el resultat d’aquest sorteig per tots els canals i mecanismes estatutaris.

La data màxima per a la constitució de la Junta i la Mesa Electoral serà el 18 de juny.

[[BOTOVERMELL::ESPECIAL ELECCIONS 2015++::http://www.fcbarcelona.cat/eleccions-2015::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut