Procediment Comissió de Disciplina

Procediment Comissió de Disciplina

Preguntes que poden sorgir en referència a l’obertura d’expedient disciplinari per la confiscació d’entrades falsificades Barça-Madrid

Per què m’han obert expedient disciplinari si jo no vaig anar al camp?

Perquè el bon ús del carnet o de l’abonament és responsabilitat en cada cas del soci titular. L’article 69è punt 3 dels Estatuts prescriu que “el soci cedent, en tant que col·laborador necessari en haver cedit el seu abonament o títol, és responsable de les eventuals infraccions comeses pel cessionari amb independència de la responsabilitat d’aquest”.

Per què es van aplicar directament mesures cautelars?

Perquè la Comissió de Disciplina va acordar que, atès que es tracta d’una presumpta infracció molt greu, s’havien d’aplicar des del principi les mesures cautelars previstes a l’article 77è, apartat g) dels Estatuts. La massificació de la presumpta falsificació d’entrades i l’eventual intermediació de xarxes organitzades, presumiblement podien haver-se reiterat en el partit contra la Reial Societat.

Em faran pagar una multa o em retiraran temporalment els carnets?

Les sancions tipificades en els Estatuts del Club no són econòmiques, poden anar des de la suspensió de la condició de soci de quatre mesos a dos anys o fins i tot l’expulsió com a soci del Club, segons sigui la infracció comesa.

Hauré de reparar els perjudicis econòmics al Club causats per les entrades falsificades?

Els Estatuts preveuen l’apreciació de circumstàncies eximents, atenuants i agreujants. Entre les atenuants podria preveure’s la reparació del dany econòmic.

Com puc rescabalar econòmicament el Club?

Pot contactar per escrit amb el Club a l’adreça comissio.disciplina@fcbarcelona.cat indicant el seu número d’expedient i la voluntat de fer el rescabalament produït per la revenda fraudulenta de l’abonament. El Club facilitarà el procediment per fer-ho i l’import econòmic a retornar.

Com pot demostrar el Club que vaig ser jo qui va falsificar l’entrada?

En aquest cas, el que va quedar demostrat és que el codi QR del seu abonament havia estat copiat a una entrada falsificada. Únicament es pot copiar aquest codi si el soci titular deixa el seu abonament a un tercer. El FC Barcelona no pot generar QR.

Em puc personar a l’OAB per explicar les meves al·legacions?

Es pot personar a l’OAB per entregar-les però no per explicar-les, atès que les al·legacions han de ser sempre per escrit i cal que vagin signades. Es podran presentar també a través del formulari segur que el FC Barcelona ha habilitat a tal efecte. Els socis rebran les instruccions pertinents per tal de poder accedir a aquest formulari.
Puc demanar la intervenció del Síndic?
El Síndic del Soci podrà comparèixer en qualsevol moment de l’expedient disciplinari en defensa del soci afectat, segons l’article 77è j).

Quina documentació hauria d’aportar dins de les al·legacions per poder col·laborar amb el Club amb les accions que s’estan prenent contra la lluita antifrau?

El Club valorarà positivament qualsevol informació que pugui ser rellevant en la investigació que s’està duent a terme per lluitar contra el frau, especialment aquella que permeti identificar els mecanismes de funcionament de la revenda, els autors i/o intermediaris, els canals emprats i el valor de les transaccions econòmiques. En aquest sentit i per exemple:

  • Com va facilitar el seu abonament? El va entregar físicament? Va enviar-ne una   fotografia?
  • A qui va facilitar el seu abonament perquè fos revenut? Es tractava d’una persona particular o d’una empresa? Indiqui’ns, si us     plau, totes les dades d’identificació de què disposi (nom, empresa, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic...).
  • Com va contactar amb la persona/empresa que va gestionar la revenda del seu abonament? A través de quin canal? (web, whatsapp, wallapop, hotel, agència...)
  • Sap si aquesta persona/empresa feia la revenda directament o hi havia un altre intermediari? En cas afirmatiu, ens el podria identificar?
  • Coneix com aquesta persona/empresa feia la revenda del seu abonament? Com l’oferia als compradors?
  • Quin import va cobrar vostè per la revenda del seu abonament per al partit del FCB contra el RM? Faciliti’ns algun document acreditatiu del cobrament.
  • Havia revenut vostè abans el seu abonament? Amb quina freqüència? Per partits o per temporada?
Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut