Entrades Futbol

Entrades Futbol

Pàgina web oficial
Reserva online i evita cues
Els millors seients disponibles
Web 100% segura

COVID-19 CAMP NOU

Normes per a un accés segur

En cumpliment de les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitaries en prevenció al COVID-19.

  • És necessari complimentar les dades de tots els assistents per tal de rebre les entrades.
  • L’entrada serà nominal i en format digital, i en PDF/mòbil enviada per correu electrònic.
  • S’assignaran les agrupacions de GEC (Grups Estables de Convivència) fins a un màxim de 6 assistents en una petició agrupada.
  • Manteniment de la distància social a la graderia de l’Estadi, garantint la separació d’1,5 metres entre individus o entre GEC.
  • L’entrada a l’estadi es farà de forma esglaonada: a l’entrada trobareu l’accés i porta d’entrada obligada i l’hora d’entrada.
  • El públic accedirà de forma esgraonada i distribuït en 6 franges horàries de 15 minuts cadascuna, assignades per blocs d’espectadors i que estaran indicades al document d’entrada.
  • S’obriran totes les portes i s’utilitzaran torns distants entre ells.
  • Cada espectador nomes podrà accedir a l’Estadi per la porta d’accés que indiqui la seva localitat.
  • S’obriran les portes de l’Estadi 90 minuts abans de l’inici del partit.
  • La sortida de l’Estadi també es realitzarà de forma esgraonada, seguint les indicacions del Club a través de megafonia.
  • No es permetrà aixecar-se de la cadira excepte per dirigir-se als lavabos.
  • No es permetrà els espectadors sortir i tornar a entrar al recinte.
  • S’habilitarà servei de gestió de cues.
  • Control previ de temperatura a l’accés (amb el límit permès de 37,5 graus).
  • Ús obligatori de la mascareta dins del perímetre de la instal·lació, i també durant tot el partit.
  • Ús poc dens dels espais i de les vies d’accés, evitant massificacions i cues. En aquest sentit els espectadors hauran d’arribar a l’estadi per l’accés que indiqui la seva entrada, no sent possible entrar per qualsevol altre accés.  
  • Habilitació i ús de gels hidroalcohòlics en tota la instal·lació, graderia, vies d’accessos i mobilitat, restauració i lavabos
  • Identificació personal i segura de totes les persones que accedeixin a l’estadi, vinculada a l’entrada i a la localitat assignada.
  • Es comprovarà la identitat de tots els assistents al partit perquè correspongui a la de l’entrada (Lectura del DNI i de l’entrada amb validació de PDA).
  • Servei de parquing: Els socis abonats amb localitat podran accedir amb vehicle i aparcar a la instal·lació només si son titulars d’un abonament de pàrquing. La resta de places només estarà disponible per al personal de servei, els compromisos comercials, persones amb mobilitat reduïda i peticions especials. Es disposarà d’una operativa específica de mobilitat i accés per als casos excepcionals i de mobilitat reduïda.
  • No estarà permès fumar dins l’estadi ni a zones habilitades.
  • La totalitat dels lavabos de l’Estadi estaran disponibles pel públic, i seran senyalitzats per a la correcta aplicació de les mesures sanitàries i de distanciament social i amb l’aforament corresponent degudament indicat.
  • Llotges i zones corporatives: S’aplicaran les mateixes mesures sanitàries i de control d’accés, temperatura i identificació a tots els espais d’ús públic de l’estadi. També de l’àmbit institucional i comercial. Es seguirà el criteri d’aforament màxim, i la gestió de les localitats es farà de forma personalitzada a través dels serveis corporatius del FC, respectant el criteri de distancia i d’agrupament màxim de 6 persones.
  • Mobilitat reduïda: El Futbol Club Barcelona disposa d’una Oficina d’Atenció Especialitzada que atendrà les peticions de mobilitat reduïda, servei d’acompanyament i necessitats singulars, i les ubicarà seguint els criteris sanitaris i d’aforament establerts, mantenint els estàndards habituals del Club en l’alt nivell d’atenció per a aquests col·lectius. També s’activarà el servei d’assistència habitual ”T’Acompanyem“ en col·laboració amb la Creu Roja, que ajuda i acompanya a les persones d’edat avançada i/o amb dificultats de mobilitat. .
  • Serveis de restauració: No es contempla oferir el servei de restauració durant aquests primers partits.
  • No estarà permès menjar a la graderia, ni als accessos.
  • Tot assistent al partit haurà de tenir una entrada vàlida.

Protegint-te tu, ens protegim tots

 

3200x2000-stop-covid
Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut