Organització

Organització

Síndic de les Penyes

El Síndic de les Penyes tindrà la responsabilitat de vetllar per la bona entesa entre les diferents Penyes del Barça, així com de l’aplicació honesta i eficient dels acords entre penyes i Club. Les seves accions hauran d’estar coordinades i ser conegudes pel Consell de Penyes i per les parts implicades

Competències

  • Defensar i protegir els drets de les penyes sempre que les qüestions plantejades siguin alienes a la competència del Síndic dels Socis.
  • Actuar de mitjancer, intentant resoldre de manera consensuada els conflictes suscitats entre les penyes i la direcció del Club. Per tal d’intentar solucionar aquests conflictes, podrà recaptar la informació que cregui convenient.
  • També actuarà com a mitjancer en els conflictes entre Penyes si és requerit o pel Club o per algun membre del Consell de Penyes. En el cas de ser requerit per una penya, el delegat del CCP n’ha de ser informat.
  • Presentar a la Junta Directiva els requeriments que cregui oportuns en defensa dels drets de les penyes.
  • Entendre, conèixer i tenir veu en l’elaboració del llistat de penyes reconegudes per l’Entitat.
  • Assistir a les reunions del Consell de Penyes amb dret de veu i sense vot i, si s’escau, podrà assistir a les Trobades de Penyes.
  • Participar en les reunions mixtes entre el Consell de Penyes i la Comissió Social amb veu però sense vot.

Intervenció

La intervenció del Síndic de les Penyes serà exclusivament a sol·licitud de:

  • President o representant de Penya.
  • Algun membre del Consell de Penyes.
  • Algun membre del Club, sigui directiu o executiu.


Representativitat

Com a membre institucional, tindrà la representativitat del Club en els actes que li siguin encarregats pels responsables de l’Àrea Social i institucional del Club.

Contacte

Si voleu contactar amb el Síndic de les Penyes, podeu fer-ho mitjançant correu electrònic a sindic.penyes@fcbarcelona.cat.

 

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut