Sortejats els membres de la Junta i la Mesa Electoral

Sortejats els membres de la Junta i la Mesa Electoral

D’acord amb el calendari electoral la constitució dels dos organismes es farà dimarts 22 de desembre

El sorteig per a la composició de la Junta i la Mesa Electoral ha tingut lloc aquest dimecres a les 10 hores a l’Auditori 1899 del Camp Nou. Tal com marquen els Estatuts del FC Barcelona (articles 44 i 45), la designació s’ha fet per sorteig davant d’un notari, Gerardo Conesa, i ha comptat amb la presència del secretari de la Comissió Gestora, Josep Maria Mir, i del Síndic dels Socis, Joan  Manuel Trayter.

La Junta i la Mesa Electoral són dos organismes que vetllaran pel bon funcionament del procés electoral. Els dos estan integrats per cinc socis triats per sorteig. La Junta Electoral s’encarrega de supervisar i controlar el procés electoral fins al dia de les eleccions. Per la seva banda, la Mesa Electoral vetlla pel procés durant el dia de les votacions, que se celebraran el 24 de gener. 

Seguint els Estatuts, els sortejos s’han fet mitjançant un procediment informàtic que garanteix la concurrència dels socis que compleixen els corresponents requisits, el caràcter aleatori de cada sorteig i la igualtat d’oportunitats de tots els elegibles.


Primer s’ha efectuat el sorteig a la Junta Electoral, en el qual s’han extret 105 números, els cinc primers seran els membres de la Junta i els cent restants queden com a suplents per ordre d’extracció. El segon sorteig ha seguit el mateix funcionament, però aquest cop s’han extret 30 números. Els cinc primers són els designats com a membres de la Mesa i els 25 restants queden com a suplents.

Durant els propers dies, el Club es posarà en contacte telefònic amb els socis seguint l'ordre d'extracció que s'ha definit avui, fins a cobrir les places de la Junta i la Mesa electoral, i es duran a terme les comprovacions necessàries per garantir que els socis elegits compleixin els requisits necessaris abans de fer la comunicació definitiva de la designació. Les condicions per ser membre d’aquests organismes electorals són: ser major d’edat, no estar legalment incapacitat, tenir una antiguitat mínima d’un any com a soci, no tenir suspesa la condició de soci i estar inclòs al cens electoral vigent. El Club comunicarà el resultat d’aquest sorteig per tots els canals i mecanismes estatutaris.

La data per a la constitució de la Junta i la Mesa Electoral serà el proper dimarts 22 de desembre a les 13.30 h.

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut