Comunicat del FC Barcelona

Comunicat del FC Barcelona

Presentació formal de sol·licitud de vot de censura

Aquesta tarda, el soci Jordi Farré, impulsor del vot de censura a la Junta Directiva del FC Barcelona, ha lliurat les firmes de socis i sòcies del Club en suport a la seva sol·licitud a les dependències de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista.

Un cop fet el recompte corresponent, els suports presentats sumen un total de 20.687, pendents de validació segons l’article 55.4 dels Estatuts del Club.

El procediment del vot de censura està regulat per l’article 55è dels Estatuts del Club.

Article 55.1: En aquest cas, els subjectes passius del vot de censura són tots els membres de l’actual Junta Directiva.

Article 55.2:  La xifra de suports presentats supera el 15% de socis amb dret a sufragi actiu el dia de la presentació de l’anunci del vot, fixat en 16.520.

Article 55.3: El lliurament d’aquestes firmes s’ha fet dins del període de 14 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la posada a disposició de les butlletes. 

Article 55.4: A partir d’ara, s’obre el termini de deu dies hàbils per a la constitució de la Mesa del Vot de Censura, formada per dos membres de la junta Directiva del Club, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la Federació Catalana de Futbol.

Un cop constituït, i en el termini màxim de deu dies hàbils, aquest òrgan haurà de comprovar que la sol·licitud compleix els requisits a què està sotmesa i, especialment, que té l’adequada motivació i el suport del nombre suficient de socis. La Mesa podrà invalidar els suports que no estiguin suficientment acreditats i podrà realitzar les indagacions necessàries per esbrinar-ne l’autenticitat.

Si es compleixen tots els requisits, es declararà admesa la sol·licitud i es requerirà a la Junta Directiva del Club que convoqui l’acte de la votació, que s’haurà de celebrar en un termini no inferior a deu dies hàbils, ni superior a vint. En cas que no es compleixin, la sol·licitud del vot de censura quedarà rebutjada.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut